Hækken

Hækken skal klippes inden Sankt Hans. Det er en velkendt tommelfingerregel for haveejere. Men reglen er og bliver en sandhed med modifikationer. Det er nemlig langt fra alle hække, der skal klippes samtidigt. Det rigtige tidspunkt afhænger af hækplanternes vækstform og væksthastighed.

Så længe der er tale om kraftigt voksende hække som mange ligustersorter, lind, tjørn og navr, er der god mening i at klippe inden Sankt Hans og igen sidst i august eller først i september. Hækplanterne vil hurtigt dække snitfladerne med ny vækst og vil uvægerligt trænge til endnu en klipning sidst på sommeren.

For sen klipning sætter gang i nye skud

Senere end begyndelsen af september skal man aldrig klippe hækken. Man risikerer, at klipningen sætter gang i nye skud, der ikke når at modne før vinteren, og derfor er meget udsatte for frostskader. Lærkehække skal klippes to gange nemlig i maj og august for at de holder sig pæne og tætte.

Spar en klipning – ved at trække tiden til juli

Man kan dog også se bort fra de gamle haveråd og trække klipningen til midten af juli. Så kan du nøjes med en enkelt klipning og eventuelt lidt opfølgende studsning. En strategi, der er helt oplagt at vælge til hække af bøg og avnbøg, men som også er anvendelig til liguster og lignende.

Du forstyrrer ikke fuglene, hvis du klipper sent

For den sene klipning, taler, at man kan nøjes med den ene klipning men også, at sommeren er så langt fremskreden, at risikoen for at forstyrre fugle, der har unger i reder i hækken, er mindre. Imod taler, at man skal kunne leve med en lidt mere ”langhåret” hæk samt, at man skal bruge lidt flere kræfter i forbindelse med klipningen, fordi skuddene er blevet stærkere.

Stedsegrønne hækplanter som taks, thuja og ædelcypres. Her er der ingen diskussion. De skal kun klippes en gang om året. Klipningen kan udføres enten først i maj eller sidst i august til først i september. Aldrig senere, da det giver risiko for frostskader.

Beskæring af hæk skal helst ske på bestemte tidspunkter. Se skemaet herunder og planlæg beskæringen derefter. Husk, at hækken har godt af lidt gødning en gang imellem. Giv den lidt god kompost og gødning om foråret.

Løvfældende hække

Bøgehæk
Kan beskæres januar, februar, marts. Man kan med fordel beskære i to omgange. Første år skæres toppen og én side. Den anden side skæres året efter. Almindelig vedligeholdelse med klipning af bøgehæk kan gøres efter behov i perioden april til oktober.

Lærkehæk
Kan beskæres i december og februar. Lærk har en god evne til at danne nye skud på gamle grene. Lærk beskæres som bøg.

Ligusterhæk
Kan beskæres januar, februar, marts. Ligusterhæk kan skæres ned, så der er ca. 10 cm tilbage. Man bør her – som ved alle typer af hæk – kun beskære en side om året, således at hækken beholder vitalitet nok til at kunne suge næring op og heale efter beskæring. Almindelig vedligeholdelse med klipning af ligusterhæk kan gøres efter behov i perioden april til oktober.

Tjørnehæk
Kan beskæres januar, februar, marts. Tjørn tåler ret hård beskæring og kan tåle at blive skåret næsten ind til stammen. Til gengæld har den ikke godt af at få stammerne skåret helt ned til jorden. Almindelig vedligeholdelse med klipning af tjørnehæk kan gøres efter behov i perioden april til oktober.

Stedsegrønne hække

Buksbomhæk
Kan beskæres næsten hele året og tåler ret hård beskæring. Ideel til at klippe i former og facon.

Takshæk
Beskæres på samme måde som buksbom.

Thujahæk
Kan beskæres i juli. Thujahække må ikke skæres for langt tilbage. Der skal stadig være grønt tilbage på grenen.

Tillæg for særlige forhold fx: Hækken står på en skråning, Hækken er svært tilgængelig, Hækken står på en støttemur, osv.

Vejledende priser
20 m Ligusterhæk, 151 – 200 cm høj, bredde 0 – 1 meter
Hækaffaldet opsamles og bortskaffes.
Ingen særlige forhold.
kr. 1.500,- inkl. moms

Som ovenstående, men en Tjørnehæk
kr. 2.000,- inkl. moms

Kontakt Schacht Hus & Have for et gratis og uforpligtende tilbud.